Hilding Mickelsson – mästerfotografen

PRESSMEDDELANDE
BOKSLÄPP

”Mästerfotografen – Hilding Mickelsson och hans Hälsingland”
Gunilla Kindstrand

Fotografen Hilding Mickelsson skulle i år ha fyllt hundra år. Jubileumsboken som presenterar hans liv och verksamhet är nu klar. Boken ges ut av Hälsinglands museum i samarbete med Rengsjö hembygdsförening och Hilding Mickelsson-sällskapet. Bildurvalet har gjorts från en samling på ungefär 150 000 fotografier och ger en livaktig, ljus och bred bild av hans motivvärld. Mickelsson var en del av en samtida stark dokumentärtradition men hade också en omisskännlig lokal särprägel, det är en av modernismens paradoxer, att den så ofta uppträder hand i hand med traditionen.

Alltså såg han miljöförstöringen med samma klara blick som han såg slåtterlandskapets linjespel eller slagugglans anfallslopp. Det som möjligen överraskar är Mickelssons humor, den fanns m.a.o. inte enbart i hans bejublade föreläsningar utan även i hans bilder.

Gunilla Kindstrand har varit redaktör, hennes intervjuer ger olika pusselbilder till helhetsporträttet av Hilding Mickelsson.

Boksläpp på Rengsjöfesten, söndag 14 juli 2019 i Västerby hembygdsgård, kl. 13 – 16.

 

Fakta

Boken har tillkommit tack vare generösa bidrag från:
Anders & Elisabet Sedwalls Stiftelse
Bollnäs kommun
Dina Försäkringar
Stiftelsen Längmanska kulturfonden

© Hälsinglands Museum och Gunilla Kindstrand
Bokförlaget Helsingiana, en del av Hälsinglands Museum
Storgatan 31, 824 30 Hudiksvall, tel 0650-196 01
www.halsinglandsmuseum.se
Hudiksvall 2019

Redaktör: Gunilla Kindstrand
Grafisk form: Åsa Jägergård
Tryck: Livonia Print, Lettland 2019

 

Pressbilder

Omslagsbild, Hilding Mickelsson

“Middagsvila under söndagsfärden”

 

Författaren och konsumentjournalisten Willy Maria Lundberg utanför Träslottet i Arbrå.

 

Vid ”ättestupan”, Hattberget, Nordanhöle.
Notering på bilden: ”Lappugglan den nordliga som satte sig på en väl vald sittplats då den härom året gjorde Hälsingland den äran med ett besök. (Att den t.o.m. häckat i några par här under ett gott sorkår är välbekant för några)”

 

Inge Dahlöf och Tord Mickelsson ser på när Hilding Mickelsson dokumenterar förorenat vatten.