Vidja (2019), Ylva Ceder

Ylva Ceder – Ängder

NY UTSTÄLLNING PÅ HÄLSINGLANDS MUSEUM
YLVA CEDER — ÄNGDER
11 juli – 14 september 2019

Det lågmälda, det antydda. Ylva Ceder nya svit »Ängder« arbetar närmast lågmält, alltså med subtila medel för ett starkt budskap, eller för insikten om hur klimatförändringarna drabbar oss alla.

»Ängder« består av fem stora målningar som visar ett landskap, skadat av brand. Färgskalan är dämpad, i nästan svart-vita valörer. Tonen och motiven är nationalromantisk, men klangen är nutida och skräckinjagande, de brända trädstammarna skjuter upp som spjut ur marken.

Målningarna är utförda på björkpannå med eldslågan från en gasolbrännare. Elden själv deltar i utformningen av elden och dess effekter. Alltså tar klimatförändringarna steget in i samtidskonsten.

Välkommen till pressvisning – måndag 8 januari, kl 11.00

Press Ängder Ylva Ceder (PDF)