Michel Sittows gåta

Nu öppnar vi dörrarna till en länge okänd del av Hälsinglands, Tallins och Europas historia.

Nyckeln är det praktfulla altarskåpet i Bollnäs kyrka som under århundraden gäckat historikerna.

Skåpet är stort, rikt på guld och rymmer över 20 personer ur den heliga släkten. Det kan vara Michel Sittow, en av det tidiga 1500-talets mest framstående europeiska konstnärer, som har gjort målningarna på altarskåpet. Åtminstone vill flera europeiska forskare tillskriva honom dessa målningar. Sittow föddes i nuvarande Estland och verkade först som hovmålare i Spanien och Nederländerna, innan han åter slog sig ned i Tallinn.

Hur kommer det sig att en församling i Hälsingland förmådde beställa ett så överdådigt arbete? Vem betalade för prakten? Vad betydde det gyllene ljuset som strålar ur den heliga släkten för dem som besökte kyrkan? Och vem tog det lilla Jesusbarnet?

Altarskåpet, som är Hälsinglands största, förvärvades omkring 1520, alltså precis före reformationen. Det var en intressant och föränderlig tid då stora resurser lades på att bygga och dekorera kyrkor. Både konstnärer och storslagna altarskåp rörde sig genom Europa.

Genom ett tätt samarbete mellan Estlands konstmuseum, Bollnäs pastorat och Hälsinglands museum har en rad ledtrådar och nya berättelser om skåpet, kyrkan och det medeltida Bollnäs och Tallinn kommit i dagen.

Redan nu bjuder Hälsinglands museum in allmänheten att följa det detektivarbete som leder mot överdådiga och måttlösa påvar, fattiga pilgrimer och ett Bollnäs som var ett viktigt centrum för medeltidens människor i Norden.

Under september ges tre förberedande specialvisningar av altarskåpet i Bollnäs kyrka. Kulturjournalist Gunilla Kindstrand och folkhögskollärare Erik Westerberg visar altarskåpet.

Under sista veckan i september genomförs konstteknologiska undersökningar av altarskåpet av ett internationellt forskarteam. Syftet är bland annat att med avancerade kameror kunna se underliggande skisser, förändringar och kanske spår som visar på skåpets tidiga historia.

Under 2022 kommer altarskåpet att fraktas till Tallinn för att ingå i en stor utställning. Året därpå kommer utställningen att visas på Hälsinglands museum.

 

Fredagen den 10 september kl 16. Visning av altarskåpet av Gunilla Kindstrand och Erik Westerberg.

Fredagen den 17 september kl 16. Visning av altarskåpet av Gunilla Kindstrand och Erik Westerberg.

Torsdagen den 30 september kl. 16–18 presenteras forsknings- och utställningsprojektet för media och intresserade på plats i Bollnäs kyrka. Bland annat deltar biskop Karin Johannesson, Uppsala stift, som i ett inledningsanförande berör Svenska kyrkans roll som förvaltare av kulturarvet, och internationella konstforskare.