Projekt

Hälsinglands museums olika projekt täcker hela bredden av vår verksamhet, från medeltida kyrkoskulptur till samtida integrationsdebatt och klimatfrågor. I projekten samsas utställningar, pedagogik, föreläsningar och seminarier; aktiviteter som belyser aktuella samhällsfrågor och lägger grunden för breda samarbeten med olika samhällsaktörer. Projektarbeten är en av de viktigaste och mest dynamiska kontaktytorna mellan museet och samhället, lämnar viktiga bidrag till samhällsdebatten och vitaliserar museets ansträngningar och eget arbete.