En interiörbild från Trysunda kapell med altare och predikstol.

Fiskarkapell i Medelpad och Ångermanland

Förra året gav Hälsinglands museum i samarbete med Länsmuseet Gävleborg ut en bok om fiskarkapellen i Gästrikland och Hälsingland. Det skedde på uppdrag av Uppsala stift. Boken berättar om de två landskapens elva fiskarkapellen och den mycket speciella kultur och kulturhistoria som de utgör en viktig del av. Flera av kapellen är uppförda redan på 1600-talet i fiskelägen som användes av fiskare från främst Gävle. De bodde i Gävle under vintern och i olika fiskelägen efter norrlandskusten på sommarhalvåret.

Hälsinglands museum och Länsmuseet Gävleborg har fått i uppdrag av Härnösands stift att fortsätta detta arbete. I ett nytt projekt skall de arton fiskarkapell som finns i Medelpad och Ångermanland dokumenteras och undersökas. Även i detta område dominerade Gävlefiskare och många av kapellen återfinns i fiskelägen som sägs ha använts av dem. Kapellen har bara använts sommartid och är liksom i Gästrikland och Hälsingland generellt sett mycket välbevarade. Även i detta område har de fått tagit över äldre inventarier från landbackens kyrkor, särskilt predikstolar och tavlor. Fler av kapellen har även tagit över medeltida träskulpturer.

Under juni månad och första veckan i juli 2017 har antikvarierna Lars Nylander från Hälsinglands museum och Daniel Olsson från Länsmuseet Gävleborg dokumenterat tretton kapell från Skags kapell utanför Örnsköldsvik ned till Lörans kapell sydöst om Sundsvall. Arbetet kommer att återupptas i augusti då återstående fem kapell skall dokumenteras. Arkeologerna Ola George från Länsmuseet Västernorrland och Bo Ulfielm från Länsmuseet Gävleborg kommer att undersöka platser där försvunna kapell sägs ha legat.
Det nuvarande projektet kommer att redovisas i form av en rapport år 2018.

Inslag och nyheter

Radiosändning från Barsta kapell, Eftermiddag i P4 Västernorrland 24 augusti 2017. Inslaget börjar ca 41 min in.