Hoppa till innehåll

Nya berättelser om världsarvet

Hälsinglands museum har beviljats medel från Allmänna Arvsfonden till projektet ”Nya berättelser om Världsarvet”. Under tre år – med start i mars 2024 – ska projektet utveckla en arbetsmodell där unga själva söker vittnesmål och föremål i syfte att komplettera och vidga kunskapsläget rörande Världsarvet Hälsingegårdar.

Unga som representerar någon av våra nationella minoriteter och/eller har normbrytande funktionalitet ska ges möjlighet att själva söka sin historia. Genom att röster som inte tidigare hörts nu involveras och synliggörs breddas skildringarna av livet på och runt Hälsingegårdarna. Ungdomarna är sedan med och utvecklar metoder för hur berättelserna om Världsarvet kan förmedlas vidare till andra.

Ungdomarna ska arbeta självständigt, men med stöd av sakkunniga forskare och representanter från föreningar och minoritetsorganisationer. En metodhandbok ska tas fram och sedan spridas till institutioner och föreningar inom kulturarvs- och utbildningssektorn. Den nya och breddade kunskapen om världsarvet inlemmas även i Hälsinglands museums samlingar och utåtriktade verksamheter.

Kontakt

Publiceringsdatum

  • Publicerad
  • Uppdaterad

Samarbeten, sponsorer eller partners

  • Allmänna Arvsfonden
  • Hälsinglands Museum