Projektet Romska bilders logotyp

Romska bilder

Hälsinglands museum tillsammans med Romska kulturcentret i Malmö

I det äldre bondesamhället fanns många kringresande handelsmän och hantverkare. Bland dessa återfanns romer, eller personer som talade det språk som idag kallas för Romani Chib. Romska grupper har varit en del av det svenska samhället i över femhundra år. Trots detta har romer och resande ständigt utsatts för diskriminering. Under 1900-talet kom den rasbiologiskt motiverade politiken att slå hårt mot romska grupper. Denna del av vår historia är idag bristfälligt dokumenterad och flera museer arbetar aktivt med att åtgärda detta.

För att synliggöra romskt kulturarv har Hälsinglands museum och Romska kulturcentret i Malmö tillsammans tagit initiativ till den digitala bildsamlingen Romska bilder. Bildsamlingen är en räddningsinsats för att samla in, bevara och tillgängliggöra äldre fotografier med koppling till svenskromsk historia. Bildsamlingen skildrar svenska romers situation under den s.k. resandetiden, alltså den tid då svenska romer inte tilläts bli bofasta. Att inte få vara bofast innebar en ständig kamp för mantalsskrivning och skolgång. Bildsamlingen innehåller för närvarande ca 700 publicerade bilder och finns tillgängliga för allmänheten via digitaltmuseum.se.

Romer är idag en av Sveriges nationella minoriteter, vars rättigheter skyddas av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Enligt denna lag har det allmänna en skyldighet att främja romers möjligheter att bibehålla och utveckla sin kultur i Sverige. Romska bilder är genom dokumentation och förmedling av svenskromsk historia en metod för detta. Bildsamlingen utgör en källa för privatpersoner som vill veta mer om sin historia såväl som för kulturarvsverksamheter som vill utveckla och inkludera svenskromsk historia i sitt historieberättande.

Det finns idag få bevarade fysiska spår av svenskromsk historia i form av platser eller föremål. Den fotografiska bilden utgör därför ett viktigt dokumentärt material. Med hjälp av bilder i samlingen kan romsk historia knytas till fysiska platser. Det ger möjlighet att nyansera och utveckla vår gemensamma platshistoria.

Vi tar gärna emot fler bilder och/eller berättelser som kan knytas till de bilder som redan finns i samlingen. Samlingen ägs och förvaltas av Romska kulturcentret i Malmö och administreras av Hälsinglands museum. Välkommen att ta kontakt!

 

Hemsida DigitaltMuseum