Ett av Rosa Taikons smycken hängd på timmervägg.
Foto: Rosa Taikon / Hälsinglands Museum

Rosa Taikons samling

Efter Rosa Taikons bortgång år 2017 donerades hennes ateljé till Hälsinglands museum. I donationen ingår Taikons konstnärliga såväl som politiska kvarlåtenskap. Rosa Taikon var en av Sveriges mest framgångsrika silversmeder och hennes konstnärskap utgör ett unikt möte mellan romsk tradition och expressiv modernism. Taikon använde konsthantverket som en plattform för folkbildning och kampen för mänskliga rättigheter.

Rosa Taikon föddes 1928 i ett tältläger, under en tid då svenska romer inte tilläts bli bofasta. Tillsammans med sin syster Katarina Taikon blev Rosa en förgrundsgestalt för en svensk medborgarrättsrörelse under 1960- och 1970-talet.

Rosa Taikons far Johan Taikon var den siste romske silversmeden i Sverige. Tanken var att Rosas bror Paul skulle föra traditionen vidare, men efter hans bortgång blev Rosa den första kvinnan att bära denna konsthantverkstradition. Rosa Taikon kom att bli en unik kvinnlig konstnär. Hon utbildade sig på Konstfack, trots att hennes romska uppväxt inte gett henne tillgång till folkskoleutbildning. Efter sin examen från Konstfack hade hon sin första stora separatutställning på Nationalmuseum 1969 och har därefter haft separatutställningar i hela landet och runt om i världen. Hennes sista riktigt stora separatutställning visades på Nordiska museet 2011 och invigdes av kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth. År 2010 erhöll Taikon regeringens guldmedalj Illis quorum meruere labores för sitt betydelsefulla konstnärskap “som förenar nyskapande smyckedesign med romska smidestraditioner.”

Under 2018 har materialet från ateljén inventerats, arkiverats och digitaliserats. Det utgör idag Rosa Taikons samling vid Hälsinglands museum. I samlingen ingår ett tusental föremål samt en stor mängd publikationer, artiklar, skisser och fotografier. Materialet har studerats av Christina Zetterlund, lektor i konsthantverkshistoria vid Linnéuniversitetet och tidigare professor vid Konstfack. Zetterlund har tidigare arbetat med frågor kring makt och historieskrivning där hon i artiklar jämte utställningar undersökt konsthantverks- och designhistoria utifrån intersektionella perspektiv. Utifrån Zetterlunds forskning kommer en ny basutställning att utformas, som berättar om Rosa Taikons konstnärliga och politiska gärningar. Utställningen avser att öppna våren 2021.

Materialet från verkstaden synliggör romsk tradition, ett unikt kvinnligt konstnärskap såväl som en del av Sveriges socialpolitik och kulturhistoria. I arbetet med materialet kommer vi troligen stöta på frågor som kan vara av intresse för fler museer och kulturarvsinstitutioner. Under arbetet kommer vi därför att främja samverkan för att fördjupa och utveckla kunskap på området.

Arbetet med den nya basutställningen sker med stöd av Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Region Gävleborg och Statens Kulturråd.

 

 

Läs mer