Fyra textila föremål hänger mot en handmålad vägg.,
Huvudbonader – interiör från Ersk-Matsgården i Hassela.
Foto: Sara Backström

TextilHälsingland

Hälsinglands hembygdsföreningar har ett unikt textilt kulturarv i sina samlingar, ett arv som berättar om den rika textiltraditionen i landskapet. Under 2022-2023 genomför Hälsinglands museum ett projekt som vill öka intresset för och bruket av detta textila arv. Projektet finansieras av Leader Utveckling Hälsingebygden, Region Gävleborg och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Jordbruksverket.

Textilier är viktiga för oss och bär framför allt berättelser om kvinnors arbete och historia. De visar också att återbruk och hållbarhet varit viktiga aspekter historiskt. Samlingarna har därför många olika värden för olika kulturutövare som slöjdare, konstnärer och andra kreativa yrken. Projektet kommer att undersöka hur textilsamlingar kan bli en grund för ny kunskap och kreativ inspiration. Det syftar också till att beskriva samlingarnas kulturhistoriska värde.

Olika programpunkter, som seminarier och workshops, kommer att anordnas i projektets regi. Några av dessa kommer även vara öppna för allmänheten. Olika kulturutövare kommer också att involveras i processen. Fokus kommer att ligga på att finna nya användningsområden för det textila kulturarvet samtidigt som en grund läggs för att ge föreningarna verktyg för fortsatt bevarande och förvaltning av samlingarna.