Hoppa till innehåll

Ett uppehåll på familjen Vilhelmssons resa

Resandebilder

”Familjen Brandin” var till en början all information som fanns om detta fotografi taget av bygdefotografen Jakob Lindwall i Nås i Dalarna. Idag vet vi att det är resandefamiljen Vilhelmsson Brandin vi ser på bilden. Att döma av barnens ålder bör årtalet ha varit 1913 eller däromkring. Familjen har gjort ett kort uppehåll på sin färd för att låta sig fotograferas. Två dragkärror är avställda på landsvägen, de är välfyllda och ordentligt packade. Som många resande vid denna tid sysslade familjen med korgbindning, förtenning av kopparkärl och gårdfarihandel med bland annat bleckkärl. Kanske är det sådana verktyg och varor som anas i lådorna och under filtarna.

De släkter som familjen tillhörde hade en historia av att röra sig mellan Norge och Sverige. För de resande i de bägge länderna har landsgränsen mest varit ett streck på kartan. Familjefadern Magnus Vilhelmsson, kallad Brandin-Magnus, var född på resa i Säfsnäs i Dalarna 1866. Vid dopet berättade föräldrarna att de var hemma i Elverum i Norge. De fick därför en lös attest i handen som intygade att barnet var döpt. Sådana intyg kunde resande bära med sig livet igenom som en slags identitetshandling.

Magnus hustru hette Teresia Bergström. Hon sitter med ett litet barn i famnen, vid hennes fötter vilar familjens hund. Längst till vänster i bild står en vuxen son, iförd hatt av en modell som då var populär bland resande. Man anar en knuten slips under hans ytterkläder. Även en yngre broder bär hatt.

År 1915, två år efter att fotografiet förmodligen togs, blev familjen Brandin skrivna i Snäre i Ljusdal, en by känd för de många resande som bott där. På den tiden var det kyrkan som skötte folkbokföringen. Magnus och Teresia blev införda i Ljusdals husförhörslängd utan betyg, så förmodligen hade de aldrig varit skrivna tidigare. Personer som ej var skrivna saknade flera medborgerliga rättigheter, exempelvis fattigvård.

Det är känt att familjen på sina vandringar om vintrarna fick övernatta hos bofast folk och att de då betalade för sin logi med ull. Ett exempel på de vardagliga kontakter och det utbyte av tjänster och varor som alltid funnits mellan de resande och den bofasta befolkningen, men som lämnat få spår efter sig.

Källa: Nås hembygdsförening. Bo Hazell Från tattare till traveller (2002).

Sebastian Casinge

Publiceringsdatum

  • Publicerad
  • Uppdaterad

Resandebilder