B. Arkiv från Hälsingland utom Hudiksvall

B. Släktarkiv, gårdsarkiv, affärsarkiv från socknar och städer i Hälsingland utom Hudiksvall

B1 Delsbo Gårdsarkiv rörande ett flertal fastigheter i Delsbo 1776-1889
Gårdsarkiv från Sjömyra nr 1 1804-1867
Biografica 1790-1881
B2 Hälsingtuna Fastighetshandlingar och biografica 1725-1881.
B3 Hög Gårds- och släktarkiv, Västanåker nr 1 1760-1861.
B4 Järsvö Handlingar från Järvsö sn 1746-1884, ol år 1700 och 1800-tal.
B5 Bergsjö Handlingar från flera byar i Bergsjö sn.
B6 Harmånger Gårdsarkiv från Skarvtjärn nr 2:3 1536-1916.
B7 Söderhamn Söderhamns Snus- och Tobaksfabrik AB, 1901-1905.
B8 Norrbo Gårdsarkiv Jon Jonsson Gammelsträng nr 4 1645-1869.
B9 Idenor Gårdsarkiv från Wik nr 1 1753-1910.
B10 Ljusdal Gårdsarkiv från Måga nr 3 1691-1854.
B11 Hälsingtuna Gårdsarkiv från Hållsta nr s2 1771-1838.
B12 Delsbo Gårdsarkiv från Hagen nr 2 1756-1845.
B13 Idenor Köpehandlingar Överberge nr 2 1869-1925.
B14 Bjuråker Gårdsarkiv från Stråsjö m.fl. byar 1748-1919.
B15 Delsbo Gårdsarkiv från Ede nr 14 1897-1917.
B16 Idenor Gårdshandlingar Åkre nr 1och Wij nr sub2 m. fl. 1877-1914.
B17 Idenor Per Persson i Mellanbyn arkiv, 1900.
B18 Hög Gårdsarkiv Tåsta nr 3 och Hjortsta nr 4 1756-1905.
B19 Hög Gårdsarkiv från Åsak nr 2 m. fl. Gårdar 1701-1854.
B20 Forsa Gårdsarkiv från Tomta nr 1 1641-1910.
B21 Bollnäs Gårdsarkiv från soldattorp i Mödänge (kopior), 1860- tal.
B22 Hög Gårdsarkiv från Åsak nr 1 1649-1923.
B23 Hög Gårdsarkiv från Holm nr 1 1587-1889.
B24 Forsa Urmakare Gustav Widmarks arkiv 1893-1944.
B25 Forsa Hamre transformatorförenings arkiv 1925-1936.
B26 Harmånger Gårdsarkiv från Stocka nr 4 1674-1914.
B27 Forsa Flottningsförman Paul Blanks arkiv 1814-1914.
B28 Bjuråker C. G. Nordlingers arkiv 1905-1907.
B29 Bergsjö/Hass. Erik Höglunds arkiv 1785.
B30 Irma Åslunds lic.avh. 1930 Linberedningen i Hälsingland.
B31 Jättendal Engströms-Kardells arkiv spr år, diktmanus, se Hälsingerunor 2002:69.
B32 Delsbo Krusänga Egendoms arkiv 1888-1894.
B33 Forsa Forsa Andelsmejeris arkiv 1882-1937.
B34 Delsbo/Bjuråk. Jungfru Elisabeth Rönnqvists arkiv 1753.
B35 Idenor Riksdagsman Per Eriksson i Wiks arkiv, 1850-tal och Framåt
B36 Forsa Släkten Gauffins i Trogsta arkiv1871-1899
B37 Forsa Grindöns fäbodvall, handlingar 1917-1925
B38 Enånger A. O. Burmans affärsarkiv 1882
B39 Forsa Gårdsarkiv från Söderäng ca 1800-1850
B40 Bergsjö Gårdsarkiv från Älgered nr 10 1707-1829
B41 Delsbo J. P. Hanséns samlingar, uå
B42 Forsa Thure J:sons arkiv uå
B43 Delsbo Skoluppsatser från Delsbo 1939
B44 Delsbo Fanjunkare Fredrik Vinblad von Walters arkiv från ca 1900
B45 Ljusdal Adolph Simas arkiv 1939-1941
B46 ol. socknar Gefleborgs läns brandstodsbolag 1852-1952
B47 Delsbo Delsbo Andelsmejeris arkiv 1893-1918
B48 Bjuråker Fönebo byamäns arkiv 1927-1950
B49 Bjuråker Förenbo vägintressenters arkiv 1950-1962
B50 ol. socknar Greve Robert Mörners arkiv 1914
B51 Harmånger Klockaren Wattrangs dagböcker 1797-1847
B52 Bergsjö Bergsjö sockens historia av Eric Högström 1905
B53 Rogsta Folkundervisningen i Rogsta sn av Helge Nilsson 1934-35
B54 Rogsta Handlingar från Backan nr 2 1778
B55 Rogsta Gårdshandlingar från Välsta nr 6 1875-1876
B56 Njutånger Fru Gunhild Sundmans arkiv uå
B57 Forsa Böle Såg och Kvarnarkiv, 1898 och framåt
B58 Forsa Forsså Bruks arkiv
B59 Forsa Aktiebolaget Kraftbox 1924-
B60 Hälsingtuna Silja nr 9:6, Per Dahls handlingar 1899
B61 Delsbo Instrument över vintervägdelningarnas längd av Jean Malmström, 1788 och 1789
B62 Bjuråker Ulrica Margareta Sefströms arkiv 1823-1824
B63 Ljusdal Ljusdals försvarsförbund 1892
B64 Harmånger Gårdsarkiv Svedja nr 4:1, 1918 och ol år
B65 Delsbo Handlingar från Oppsjö nr 2 ”Lassas”
B66 ol. socknar Bokhållare Ka Haegermarcks klipparkiv
B67 Hälsingtuna Gårdsarkiv Östanbräck nr 2, 1700 och framåt
B68 Hälsingtuna Gårdsarkiv Söderrå nr 4 1736-1837
B69 Delsbo Bror Hillgrens samling, ol år
B70 Bergsjö/Järvsö Persson-Hallinska arkivet, 1920 och framåt
B71 Harmånger Hållskjutslista Bringsta gästgiveri 1777-1778
B72 Jättendal Albert Harning Mellanfjärden, manuskript, En gammal fiskares minnen, 1940?
B73 Bergsjö Algot Åslunds i Ägereds personarkiv, 1920-tal och Framåt
B74 Gnarp Anteckningar om avrättningen på Årskogen 1848
B75 Harmånger Bomärken från Harmångers sn, nedtecknade 1836
B76 Gnarp Debetsedlar från Östra Grängsjö och Röde 1819-1913
B77 Harmånger Vattlång nr 6, gårdsarkiv 1810-1848
B78 Järvsö Mönsterritningar över Järvsösöm, uå
B79 Färila Bykrönika över Hovra by 1944, manuskript 1944
B80 Njutånger Maskinist Erik Molarins arkiv, brev 1870, 1856 foto
B81 Forsa Övernäs 1:1 och 2:18, gårdsarkiv, ol år
(B82 Hallsberg? Fabrikör Anders Lindahls arkiv)
B83 Järvsö Olle Olssons arkiv från Geflb. Brandstodsbolag, 1867 och framåt
B84 Mo Per Flordals arkiv, 1968 och ol år
B85 Forsa Wetterstens manuskript, 1830
B86 Hälsingtuna Gårdsarkiv Narsta nr 2, ol år
B87 Harmånger Rättaren Gösta Roséns arkiv, Brytte gård, 1937-1954
B88 ol. socknar Folkskolor Hälsingland, småskrifter, ol år
B89 Forsa Holma Hälsinglands arkiv a) protokoll1898 b) historia, ungdomsgård, daghem
B90 Forsa N:a Hälsinglands Folkhögskola, småskrifter ol år
B91 Harmånger Herman Harnings arkiv, I-IV, 1888-1916
B92 Hälsinge Gille arkiv, 1923-1990
B93 Harmånger Gårdsarkiv Vattlång nr 4, Possegården, 1700-tal till 1900-tal
B94 Delsbo Gårdsarkiv Södra Sannäs, 1917 och ol år
B95 Gnarp Gårdsarkiv Byn, ol år
B96 Bjuråker Original t. byaböcker Friggesund, Avholm m.fl. 2005 och 2007
B97 Hög Tåsta, bouppteckningar efter Erik Persson 1794
B98 Hälsingtuna Uppsats ”När kyrksjön i Hälsingtuna sänktes”, Arne Sandström 1978
B99 Bjuråker Manus skolan i Bjuråker, Norrbo, utdrag, protokoll, Uå
B100 Enånger Div. tings- och köpehandlingar, ol år
B101 Njutånger Div. handlingar, köpebrev nr 7, tingsprotokoll m.m. Kyrkbyn, 1840-tal
B102 Idenor Inrikes pass m.fl handlingar båtsmannen Henric Åkerlund, ca 1810
B103 ol socknar Sune Jönssons arbetsmaterial, samling om kopparslagare i Hälsingland, 2011?
B104 Gnarp/Bergsjö Div handlingar, skuldsedlar, reverser, ol år
B105 Segersta Gårdsarkiv Byn nr 1 I-IV, 1494-1954
B106 Norrbo Brevavskrifter efter prästfamiljen Berg, 1829-1863 (4 vaxdukshäften)
B107 ol. socknar A F Westerlunds arkiv, botanik, spr år + 1965
B108 ol. socknar Respass för marknader o a, 1794-1808
B109 Alfta Kyrkoherde Sigurd Anderssons samling, 1-2, gårdshistoria, Erik-jansarna, manus ol föreläsningar, ol år
B110 ol. socknar Oscar Fribergs arkiv, biografiska anteckningar från Hudiksvall, Åvik, Bollnäs o a orter, 1963
B 111 Jättendal Pergamentsbrev, Olawe Ragwalssons köpebrev från Karl Knutsson på kungsgården i Jättendal, Husaby, 1454
B112 Enånger En lefnadshistoria. Verklighetsbild af K G Broberg, manuskript, prästminnen, fr.o.m. 1910 om Enånger, 1912
B113 Söderala Privilegiebrev, järnbruket, 1671
B114 Jättendal Dokumentation från studiecirkel, 1990
B115 Hög Div gårdshandlingar Hjortsta, Frölland, Åsak, ol. år
B116 Bjuråker Gårdshandlingar Västerstråsjö, ol. år
B117 ol. socknar Div småtryck: Hälsinglands turistförening, Hälsinglands trädgårdsodlarförening, stämplings- längder, ol. år
B118 Bjuråker Strömbacka konsumförening, dagböcker 1915-1954, protokollsbok 1942-1946
B119 Bjuråker Movikens handel, dagböcker 1909-1916 + 1930, Inköpsbok 1909-1916
B120 Kv. Helsingegården i Stockholm, dokument, vykort, etsning, ca 1900
B121 ol. socknar Hälsinglands järnvägar I-III, div. broschyrer, kartor, skrivelser, 1860-
B122 ol. socknar Hälsingens kostvanor och matordning, uppsats + frågelistor Nordiska museet, uå
B123 ol. socknar Biografica, ol persondokument 1-5, manuskript, Adelsbrev (Blank), pass, etc, ol år
B124 Harmånger Manuskript, Ströms bruk, Wernlöf, 1927
B125 Harmånger Hamnordning, Stocka 1959
B126 Rogsta Dagböcker efter rättaren Gösta Rosén, Brytte gård 1935-1958, 14 volymer +2 anteckningsböcker (bild, se Tryggve Berglund, Rogsta sid 169)
B127 Bjuråker Gamla gårdsnamn i Bjuråker, förteckning, 1918
B128 Arbrå Soldatminnen, ”En soldat i Arbrå kompani berättar, Nordiska Museets frågelista nr 74
B129 Harmånger Sjökapten B. Wassbergs arkiv, Stocka, I –II, korrespondens, manuskript, tidningsklipp
B130 Hassela Franshammars bruk, dagsverksbok, kassabok, 1792-1832.
B131 ol. socknar Brev och betyg till soldater vid Hels. Regemente, ol. år.
B132 ol. socknar

Samlingsvolym:

  • Petition angående nykterhet, Delsbo, 1853
  • Hösttinget 1790, Forsa, ang. hemman no 1, Övernäs
  • Kassabok för orgelnisten Eric Ulberg, Hälsingtuna 1, 1852-1855.
  • Utdrag ur Häradsrättens protokoll ang. båtsmannen Erik Nilsson Engqvist, 1759.
  • Corporalen Olof Kjäck, dagbok? Nansta, Forsa, 1799.
  • Lagfart, fastebrev Norrkämsta no 2, Ljusdal, 1780.
  • Fastebrev för hemman no 2 i Ramsjö kyrkby, Per Eriksson och Karins Jonsdotter, 1777.
  • Utdrag ur dombok Forsa tingslag, ang. hemman no 2 Lingarö, Hälsingtuna sn, 1810.
B133 Hälsingtuna Lingarö bya-arkiv, 1640-1900
B134 Harmånger Kyrkoherde Eric Tjernelds almanackor 1800-1819.
B135 Rogsta Handlingar rörande Östbysågen, 1794-1959.
B136 Delsbo Domboksutdrag Delsbo tingslag, 1872-1884.
B137 Hälsingtuna Äktenskapsförord, arvsskifte Fors no 2, 1925.
B138 Ovanåker ”Folklivsuppteckningar”, Alfta, Edsbyn, uå.
B139 Hög Indelningskvittensbok, häradsskrivare Jon Olofsson, 1802-1860.
B140 Forsa/Hög Förteckning nämndemän, 1618-1638.
B141 Forsa Förteckning, taxering? byar i Forsa, uå, skattsedlar Hillsta no 4, 1835-1872.
B142 ol. socknar Manuskript, laxfisket i Ljusne älv, text, kartor, uå.
B143 Norrbo Amerikabrev, kopior, 1860-1870-tal.
B144 Harmånger Ol. dokument ang. skatter m.m. Harmånger, Hånick, 1700-tal.
B145 Jättendal Sjömannen Gustav Jonssons dagbok, kopia, 1879-1939.
B146 Enånger Änga och Sätra byar, brandsyn m.fl. dokument, 1790 + ol.år.
B147 Hög Brevsamling, O. Unger, ca 1890-1910.
B148 ol. socknar Div. småskrifter, frikyrkliga församlingar.
B149 ol. socknar Bruno Franks arkiv, skogsbruk, flottning, lokalhistoria, 1899-2000.
B150 Harmånger Per Olof Svenssons arkiv, register över släktgårdar, ol. år.
B151 Forsa Avskrifter, sockenstämmor, skattelängder m.m., olika år.
B152 Hälsingtuna Familjen Hällsäters släktarkiv, 1843-1977.
B153 Rogsta Gårdsarkiv Färdsjö No 1- Norregården, 1764-2018.
B154 Ovanåker Gårdsarkiv Knåda 20:1 -Slåttagården, 1826-1975.
B155 Hög Gårdsarkiv Västanåker sub no 1, 1706-1927.
B156 Hälsingtuna Gårdsarkiv Hällsäter sub sub 1, 1726-1912.
B157 Forsa, Hög Familjen Selins & Pehrsdotter Åsells släktarkiv, 1804-1937.
B158 Ytterhogdal Rosa Taikons arkiv, 1951-2016.
B159 Forsa, Norrbo Bouppteckningssamling, utredning över textila ägodelar, 1700-1800-tal.
B160 Delsbo Anders Lindahls samling, 1778-1856.
B161 Jättendal Dvästa no 5 gårdsarkiv – Väst-Ols, 1714-1939.
B162 Arbrå, Undersvik Kronolänsman Jost von Kiöhlings arkiv, 1841-1889.