Hoppa till innehåll

Arkiv från Hälsingland

B. Släktarkiv, gårdsarkiv, affärsarkiv från socknar och städer i Hälsingland utom Hudiksvall

B1DelsboGårdsarkiv rörande ett flertal fastigheter i Delsbo 1776-1889
Gårdsarkiv från Sjömyra nr 1 1804-1867
Biografica 1790-1881
B2HälsingtunaFastighetshandlingar och biografica 1725-1881.
B3HögGårds- och släktarkiv, Västanåker nr 1 1760-1861.
B4JärsvöHandlingar från Järvsö sn 1746-1884, ol år 1700 och 1800-tal.
B5BergsjöHandlingar från flera byar i Bergsjö sn.
B6HarmångerGårdsarkiv från Skarvtjärn nr 2:3 1536-1916.
B7SöderhamnSöderhamns Snus- och Tobaksfabrik AB, 1901-1905.
B8NorrboGårdsarkiv Jon Jonsson Gammelsträng nr 4 1645-1869.
B9IdenorGårdsarkiv från Wik nr 1 1753-1910.
B10LjusdalGårdsarkiv från Måga nr 3 1691-1854.
B11HälsingtunaGårdsarkiv från Hållsta nr s2 1771-1838.
B12DelsboGårdsarkiv från Hagen nr 2 1756-1845.
B13IdenorKöpehandlingar Överberge nr 2 1869-1925.
B14BjuråkerGårdsarkiv från Stråsjö m.fl. byar 1748-1919.
B15DelsboGårdsarkiv från Ede nr 14 1897-1917.
B16IdenorGårdshandlingar Åkre nr 1och Wij nr sub2 m. fl. 1877-1914.
B17IdenorPer Persson i Mellanbyn arkiv, 1900.
B18HögGårdsarkiv Tåsta nr 3 och Hjortsta nr 4 1756-1905.
B19HögGårdsarkiv från Åsak nr 2 m. fl. Gårdar 1701-1854.
B20ForsaGårdsarkiv från Tomta nr 1 1641-1910.
B21BollnäsGårdsarkiv från soldattorp i Mödänge (kopior), 1860- tal.
B22HögGårdsarkiv från Åsak nr 1 1649-1923.
B23HögGårdsarkiv från Holm nr 1 1587-1889.
B24ForsaUrmakare Gustav Widmarks arkiv 1893-1944.
B25ForsaHamre transformatorförenings arkiv 1925-1936.
B26HarmångerGårdsarkiv från Stocka nr 4 1674-1914.
B27ForsaFlottningsförman Paul Blanks arkiv 1814-1914.
B28BjuråkerC. G. Nordlingers arkiv 1905-1907.
B29Bergsjö/Hass.Erik Höglunds arkiv 1785.
B30Irma Åslunds lic.avh. 1930 Linberedningen i Hälsingland.
B31JättendalEngströms-Kardells arkiv spr år, diktmanus, se Hälsingerunor 2002:69.
B32DelsboKrusänga Egendoms arkiv 1888-1894.
B33ForsaForsa Andelsmejeris arkiv 1882-1937.
B34Delsbo/Bjuråk.Jungfru Elisabeth Rönnqvists arkiv 1753.
B35IdenorRiksdagsman Per Eriksson i Wiks arkiv, 1850-tal och Framåt
B36ForsaSläkten Gauffins i Trogsta arkiv1871-1899
B37ForsaGrindöns fäbodvall, handlingar 1917-1925
B38EnångerA. O. Burmans affärsarkiv 1882
B39ForsaGårdsarkiv från Söderäng ca 1800-1850
B40BergsjöGårdsarkiv från Älgered nr 10 1707-1829
B41DelsboJ. P. Hanséns samlingar, uå
B42ForsaThure J:sons arkiv uå
B43DelsboSkoluppsatser från Delsbo 1939
B44DelsboFanjunkare Fredrik Vinblad von Walters arkiv från ca 1900
B45LjusdalAdolph Simas arkiv 1939-1941
B46ol. socknarGefleborgs läns brandstodsbolag 1852-1952
B47DelsboDelsbo Andelsmejeris arkiv 1893-1918
B48BjuråkerFönebo byamäns arkiv 1927-1950
B49BjuråkerFörenbo vägintressenters arkiv 1950-1962
B50ol. socknarGreve Robert Mörners arkiv 1914
B51HarmångerKlockaren Wattrangs dagböcker 1797-1847
B52BergsjöBergsjö sockens historia av Eric Högström 1905
B53RogstaFolkundervisningen i Rogsta sn av Helge Nilsson 1934-35
B54RogstaHandlingar från Backan nr 2 1778
B55RogstaGårdshandlingar från Välsta nr 6 1875-1876
B56NjutångerFru Gunhild Sundmans arkiv uå
B57ForsaBöle Såg och Kvarnarkiv, 1898 och framåt
B58ForsaForsså Bruks arkiv
B59ForsaAktiebolaget Kraftbox 1924-
B60HälsingtunaSilja nr 9:6, Per Dahls handlingar 1899
B61DelsboInstrument över vintervägdelningarnas längd av Jean Malmström, 1788 och 1789
B62BjuråkerUlrica Margareta Sefströms arkiv 1823-1824
B63LjusdalLjusdals försvarsförbund 1892
B64HarmångerGårdsarkiv Svedja nr 4:1, 1918 och ol år
B65DelsboHandlingar från Oppsjö nr 2 ”Lassas”
B66ol. socknarBokhållare Ka Haegermarcks klipparkiv
B67HälsingtunaGårdsarkiv Östanbräck nr 2, 1700 och framåt
B68HälsingtunaGårdsarkiv Söderrå nr 4 1736-1837
B69DelsboBror Hillgrens samling, ol år
B70Bergsjö/JärvsöPersson-Hallinska arkivet, 1920 och framåt
B71HarmångerHållskjutslista Bringsta gästgiveri 1777-1778
B72JättendalAlbert Harning Mellanfjärden, manuskript, En gammal fiskares minnen, 1940?
B73BergsjöAlgot Åslunds i Ägereds personarkiv, 1920-tal och Framåt
B74GnarpAnteckningar om avrättningen på Årskogen 1848
B75HarmångerBomärken från Harmångers sn, nedtecknade 1836
B76GnarpDebetsedlar från Östra Grängsjö och Röde 1819-1913
B77HarmångerVattlång nr 6, gårdsarkiv 1810-1848
B78JärvsöMönsterritningar över Järvsösöm, uå
B79FärilaBykrönika över Hovra by 1944, manuskript 1944
B80NjutångerMaskinist Erik Molarins arkiv, brev 1870, 1856 foto
B81ForsaÖvernäs 1:1 och 2:18, gårdsarkiv, ol år
(B82Hallsberg?Fabrikör Anders Lindahls arkiv)
B83JärvsöOlle Olssons arkiv från Geflb. Brandstodsbolag, 1867 och framåt
B84MoPer Flordals arkiv, 1968 och ol år
B85ForsaWetterstens manuskript, 1830
B86HälsingtunaGårdsarkiv Narsta nr 2, ol år
B87HarmångerRättaren Gösta Roséns arkiv, Brytte gård, 1937-1954
B88ol. socknarFolkskolor Hälsingland, småskrifter, ol år
B89ForsaHolma Hälsinglands arkiv a) protokoll1898 b) historia, ungdomsgård, daghem
B90ForsaN:a Hälsinglands Folkhögskola, småskrifter ol år
B91HarmångerHerman Harnings arkiv, I-IV, 1888-1916
B92Hälsinge Gille arkiv, 1923-1990
B93HarmångerGårdsarkiv Vattlång nr 4, Possegården, 1700-tal till 1900-tal
B94DelsboGårdsarkiv Södra Sannäs, 1917 och ol år
B95GnarpGårdsarkiv Byn, ol år
B96BjuråkerOriginal t. byaböcker Friggesund, Avholm m.fl. 2005 och 2007
B97HögTåsta, bouppteckningar efter Erik Persson 1794
B98HälsingtunaUppsats ”När kyrksjön i Hälsingtuna sänktes”, Arne Sandström 1978
B99BjuråkerManus skolan i Bjuråker, Norrbo, utdrag, protokoll, Uå
B100EnångerDiv. tings- och köpehandlingar, ol år
B101NjutångerDiv. handlingar, köpebrev nr 7, tingsprotokoll m.m. Kyrkbyn, 1840-tal
B102IdenorInrikes pass m.fl handlingar båtsmannen Henric Åkerlund, ca 1810
B103ol socknarSune Jönssons arbetsmaterial, samling om kopparslagare i Hälsingland, 2011?
B104Gnarp/BergsjöDiv handlingar, skuldsedlar, reverser, ol år
B105SegerstaGårdsarkiv Byn nr 1 I-IV, 1494-1954
B106NorrboBrevavskrifter efter prästfamiljen Berg, 1829-1863 (4 vaxdukshäften)
B107ol. socknarA F Westerlunds arkiv, botanik, spr år + 1965
B108ol. socknarRespass för marknader o a, 1794-1808
B109AlftaKyrkoherde Sigurd Anderssons samling, 1-2, gårdshistoria, Erik-jansarna, manus ol föreläsningar, ol år
B110ol. socknarOscar Fribergs arkiv, biografiska anteckningar från Hudiksvall, Åvik, Bollnäs o a orter, 1963
B 111JättendalPergamentsbrev, Olawe Ragwalssons köpebrev från Karl Knutsson på kungsgården i Jättendal, Husaby, 1454
B112EnångerEn lefnadshistoria. Verklighetsbild af K G Broberg, manuskript, prästminnen, fr.o.m. 1910 om Enånger, 1912
B113SöderalaPrivilegiebrev, järnbruket, 1671
B114JättendalDokumentation från studiecirkel, 1990
B115HögDiv gårdshandlingar Hjortsta, Frölland, Åsak, ol. år
B116BjuråkerGårdshandlingar Västerstråsjö, ol. år
B117ol. socknarDiv småtryck: Hälsinglands turistförening, Hälsinglands trädgårdsodlarförening, stämplings- längder, ol. år
B118BjuråkerStrömbacka konsumförening, dagböcker 1915-1954, protokollsbok 1942-1946
B119BjuråkerMovikens handel, dagböcker 1909-1916 + 1930, Inköpsbok 1909-1916
B120Kv. Helsingegården i Stockholm, dokument, vykort, etsning, ca 1900
B121ol. socknarHälsinglands järnvägar I-III, div. broschyrer, kartor, skrivelser, 1860-
B122ol. socknarHälsingens kostvanor och matordning, uppsats + frågelistor Nordiska museet, uå
B123ol. socknarBiografica, ol persondokument 1-5, manuskript, Adelsbrev (Blank), pass, etc, ol år
B124HarmångerManuskript, Ströms bruk, Wernlöf, 1927
B125HarmångerHamnordning, Stocka 1959
B126RogstaDagböcker efter rättaren Gösta Rosén, Brytte gård 1935-1958, 14 volymer +2 anteckningsböcker (bild, se Tryggve Berglund, Rogsta sid 169)
B127BjuråkerGamla gårdsnamn i Bjuråker, förteckning, 1918
B128ArbråSoldatminnen, ”En soldat i Arbrå kompani berättar, Nordiska Museets frågelista nr 74
B129HarmångerSjökapten B. Wassbergs arkiv, Stocka, I –II, korrespondens, manuskript, tidningsklipp
B130HasselaFranshammars bruk, dagsverksbok, kassabok, 1792-1832.
B131ol. socknarBrev och betyg till soldater vid Hels. Regemente, ol. år.
B132ol. socknar

Samlingsvolym:

  • Petition angående nykterhet, Delsbo, 1853
  • Hösttinget 1790, Forsa, ang. hemman no 1, Övernäs
  • Kassabok för orgelnisten Eric Ulberg, Hälsingtuna 1, 1852-1855.
  • Utdrag ur Häradsrättens protokoll ang. båtsmannen Erik Nilsson Engqvist, 1759.
  • Corporalen Olof Kjäck, dagbok? Nansta, Forsa, 1799.
  • Lagfart, fastebrev Norrkämsta no 2, Ljusdal, 1780.
  • Fastebrev för hemman no 2 i Ramsjö kyrkby, Per Eriksson och Karins Jonsdotter, 1777.
  • Utdrag ur dombok Forsa tingslag, ang. hemman no 2 Lingarö, Hälsingtuna sn, 1810.
B133HälsingtunaLingarö bya-arkiv, 1640-1900
B134HarmångerKyrkoherde Eric Tjernelds almanackor 1800-1819.
B135RogstaHandlingar rörande Östbysågen, 1794-1959.
B136DelsboDomboksutdrag Delsbo tingslag, 1872-1884.
B137HälsingtunaÄktenskapsförord, arvsskifte Fors no 2, 1925.
B138Ovanåker”Folklivsuppteckningar”, Alfta, Edsbyn, uå.
B139HögIndelningskvittensbok, häradsskrivare Jon Olofsson, 1802-1860.
B140Forsa/HögFörteckning nämndemän, 1618-1638.
B141ForsaFörteckning, taxering? byar i Forsa, uå, skattsedlar Hillsta no 4, 1835-1872.
B142ol. socknarManuskript, laxfisket i Ljusne älv, text, kartor, uå.
B143NorrboAmerikabrev, kopior, 1860-1870-tal.
B144HarmångerOl. dokument ang. skatter m.m. Harmånger, Hånick, 1700-tal.
B145JättendalSjömannen Gustav Jonssons dagbok, kopia, 1879-1939.
B146EnångerÄnga och Sätra byar, brandsyn m.fl. dokument, 1790 + ol.år.
B147HögBrevsamling, O. Unger, ca 1890-1910.
B148ol. socknarDiv. småskrifter, frikyrkliga församlingar.
B149ol. socknarBruno Franks arkiv, skogsbruk, flottning, lokalhistoria, 1899-2000.
B150HarmångerPer Olof Svenssons arkiv, register över släktgårdar, ol. år.
B151ForsaAvskrifter, sockenstämmor, skattelängder m.m., olika år.
B152HälsingtunaFamiljen Hällsäters släktarkiv, 1843-1977.
B153RogstaGårdsarkiv Färdsjö No 1- Norregården, 1764-2018.
B154OvanåkerGårdsarkiv Knåda 20:1 -Slåttagården, 1826-1975.
B155HögGårdsarkiv Västanåker sub no 1, 1706-1927.
B156HälsingtunaGårdsarkiv Hällsäter sub sub 1, 1726-1912.
B157Forsa, HögFamiljen Selins & Pehrsdotter Åsells släktarkiv, 1804-1937.
B158YtterhogdalRosa Taikons arkiv, 1951-2016.
B159Forsa, NorrboBouppteckningssamling, utredning över textila ägodelar, 1700-1800-tal.
B160DelsboAnders Lindahls samling, 1778-1856.
B161JättendalDvästa no 5 gårdsarkiv – Väst-Ols, 1714-1939.
B162Arbrå, UndersvikKronolänsman Jost von Kiöhlings arkiv, 1841-1889.

Publiceringsdatum

  • Publicerad
  • Uppdaterad