Hoppa till innehåll

Bildarkiv

Museets bildarkiv är ett klimatanpassat arkiv som innehåller ungefär 300 000 bilder. Samlingarna har en koncentration på Hudiksvalls stads historia, men Hälsinglands alla kommuner finns representerade. Bildarkivet är mest representativt för sekelskiftet 1900. De bäst representerade landsbygdssocknarna är Ljusdal, Järvsö, Forsa och Delsbo.

I det äldre materialet är den stora samlingen från fotograf J-O Wiklunds ateljé i Hudiksvall en grundstomme. Den omfattar ca 10 000 glasplåtar och pappersbilder för tiden 1875–1910. Wiklund var en flitig porträttfotograf, men fotograferade också ett stort antal stadsvyer från Hudiksvall, med värdefullt historiskt innehåll. Även Wiklunds efterträdare, Inga Undén, har sitt arkiv i museet, liksom en del mindre samlingar från andra fotografer.

En särskild del av bildarkivet utgör Hilding Mickelsson-arkivet. Hilding Mickelsson (1919–2002) är Hälsinglands mest kände fotograf. Han dokumenterade under några årtionden kultur och natur i landskapet och efterlämnade en väldig samling på nära 150 000 bilder. Sedan hösten 2003 pågår ett arbete med att kategorisera och digitalisera Hilding Mickelssons fotografiska produktion.

En större porträttsamling över främst Hudiksvallsbor finns i ett 50-tal så kallade visitkortsalbum. Ca 20 av albumen är ordnade i kategorier som präster, lärare, och omfattar främst borgerliga familjer från tiden 1880-1910.

Hälsinglands museum publicerar kontinuerligt sin fotosamling på Digitalt Museum och K-samsök (sökbart via Kringla). Vi eftersträvar en Creative Commons-licensiering på de bilder vi publicerar.

Sök i samlingarna

Vill du veta mer om bildarkivet?

Publiceringsdatum

  • Publicerad
  • Uppdaterad