Sockenindelad bildsamling

Hälsinglands museums arkiv innehåller en sockenindelad bildsamling där fotografier är ordnade efter platsanknytning. Det äldsta bildmaterialet är från 1860-talet. Någon gång i museets historia, vi vet inte när, skapades ett system där en del av bildsamlingen sorterades in efter Hälsinglands socknar. Systemet var enkelt: Bilder från Ljusdal lades i en mapp och bilder från Bollnäs i en annan.

Idag förvaras samlingen i syrafritt emballage i museets klimatstyrda bildarkiv. Samlingen innehåller en hel del unikt äldre bildmaterial. När det i litteratur om någon speciell socken står att bilden finns i Hälsinglands museum är den oftast hämtad från museets sockenindelade bildsamling.

Vi publicerar samlingen kontinuerligt i sockenvis bokstavsordning och uppdaterar denna sida därefter.