Digitalt Museum

Du kan söka i Hälsinglands Museums foto- och föremålssamlingar på Digitalt Museum. Hela museets samlingar är inte sökbara men föremål och foto tillgängliggörs kontinuerligt i takt med att de digitaliseras. Förutom Digitalt Museum finns samlingarna sökbara i K-samsök och Europeana.

Om Digitalt Museum

DigitaltMuseum är ett samarbete mellan flera nordiska museer, där Hälsinglands Museum ingår. Webbsidan utvecklas av norska non-profitföretaget KulturIT.

Sök i samlingarna på Digitalt Museum

Kontakt