Hoppa till innehåll

Föremål

Museet har flera olika slags grupper föremål i samlingarna. Vad som samlats in under museets 150-åriga historia har varierat men består av en rad fokusområden som exempelvis kyrklig medeltida träskulptur, textil, interiört väggmåleri, möblemang och konst - ofta med någon slags anknytning till landskapet Hälsingland eller dess närområde.

Textilier

Textilsamlingen är stor och varierad. Den spänner från det medeltida Ilsbotäcket till konfektionsplagg i orginalförpackning från vår egen tid. Den innehåller över 6 000 föremål och där finns folkliga textilier, liksom borgerliga och kyrkliga. Tyngdpunkten ligger i folkdräktsmaterialet och de folkliga inredningstextilierna. Äldsta föremålet är från 1400-talet, merparten av föremålen från 1800-talet.

Samlingen ger en viktig bild av kvinnohistorien i landskapet, men mer än så, den visar linhanteringens stora historiska och ekonomiska betydelse för hela Hälsingland.

Kyrkliga föremål

Samlingen är en av museets viktigaste och dessutom en av de tidigaste. Många av föremålen tillhörde det allra första som museets föregångare, Hälsinglands fornminnessällskap, samlade in från kyrkor och församlingar redan under 1800-talet. Det är också en av de största samlingarna av sitt slag i Sverige. Den omfattar krucifix, skulpturer, altarskåp och inredningsdetaljer från 1100 till 1800. Den mest värdefulla delen utgörs av föremålen från Haaken Gullesons verkstad, vilka visar på framväxten av en norrländsk egenart inom den kyrkliga konsten. Merparten av Gullesons arbeten visas i en egen, permanent utställning.

Konst

Den största och viktigaste delen i museets konstsamling är de ca 1200 verken efter konstnären John Sten. John Sten avled på Bali redan 1922 och tillhörde vid sin död eliten bland unga, svenska konstnärer. Efter grundläggande konstutbildning reser han 1910 till Paris och suger snabbt in kubismens nya uttryck. Lika snabbt lämnar han denna stil och utvecklar en fri, koloristisk stil, suverän och vital i komposition och färgställning. Samlingen är den största i Sverige över konstnären och har ett intressant komplement i en rad samtida konstnärer som Vera Nilsson, Siri Derkert och Hilding Linnqvist. Hela John Stens konstnärliga kvarlåtenskap testamenterades till Hälsinglands museum.

Konstsamlingen omfattar även målare och konstnärer knutna till landskapet Hälsingland från 1700-talet fram till nutid. Bland de äldre namnen finns 1700-talets Jonas Åkerström och 1800-talets Albert Blombergsson, som ofta får namnet som Hälsinglands förste konstnär. Bland 1900-talskonstnärerna finns namn som Hans Viksten, Fritjof Strandberg, Tryggve Örn och Marthe och Gösta Bohm. Museet har också en representativ samling svensk grafik och prenumererar på FfGKs grafiska portfölj sedan slutet av 1800-talet.

Möbler

Möbelmagasinet innehåller praktföremål från Hälsinglands bondekultur och en mindre del högreståndsmöbler. Möbelsnickeriet i landskapet hade starka, lokala stildrag. Ett skåp från Alfta skiljer sig från ett skåp, snickrat och målat i Forsa. Ett Järvsöskåp har mörka marmoreringar, i Forsa användes ljust blått och i Delsbo älskade man rött. Under 1800-talet visar sig dessa sockenskillnader över hela fältet: förstukvistar, dräkter, sömnad, inredningsmåleri. Samlingen innehåller även sådana föremål som husgeråd, friargåvor, redskap.

Arkeologi

De forntida föremålen är till största delen från Hälsinglands område och perioderna sten-järnåldern. I samlingarna finns föremål från Hedningahällan i Enånger, en liten bergklack med en yta av 25×25 meter, som användes som säsongsboplats för specialiserad sälfångst under yngre stenåldern (ca 2000–1800 före vår tidräkning). Fynden består av brända ben från säl, kvartsavslag från redskapstillverkning och sönderbrända stenar från matlagning. Dessutom keramikskärvor mönstrade som grop-, kam- och snörkeramik.

I den gamla segelleden längs kusten ligger Drakön, på dess sydöstra sida fanns under medeltiden en skyddad hamn, St Olovs hamn. Under 1970-talet undersöktes några av lämningarna arkeologiskt och man fann både rester efter fiskarnas vardagsliv men även några finare bronser, stengods och mynt. Föremålen har daterats från 12-1300-tal fram till 1400-talet.

Kontakt

Publiceringsdatum

  • Publicerad
  • Uppdaterad