Ett förråd av träskulpturer i kyrkorum.

Kyrkliga föremål

Samlingen är en av museets viktigaste och dessutom en av de tidigaste. Många av föremålen tillhörde det allra första som museets föregångare, Hälsinglands fornminnessällskap, samlade in från kyrkor och församlingar redan under 1800-talet. Det är också en av de största samlingarna av sitt slag i Sverige. Den omfattar krucifix, skulpturer, altarskåp och inredningsdetaljer från 1100 till 1800. Den mest värdefulla delen utgörs av föremålen från Haaken Gullesons verkstad, vilka visar på framväxten av en norrländsk egenart inom den kyrkliga konsten. Merparten av Gullesons arbeten visas i en egen, permanent utställning.