Hjärtvärmare av grönt garn med röda detaljer.
Hjärtvärmare
Foto: Joel Bergroth / Hälsinglands Museum (Inventarienummer: HM1477)

Textilier

Textilsamlingen är stor och varierad. Den spänner från det medeltida Ilsbotäcket till konfektionsplagg i orginalförpackning från vår egen tid. Den innehåller över 6 000 föremål och där finns folkliga textilier, liksom borgerliga och kyrkliga. Tyngdpunkten ligger i folkdräktsmaterialet och de folkliga inredningstextilierna. Äldsta föremålet är från 1400-talet, merparten av föremålen från 1800-talet.

Samlingen ger en viktig bild av kvinnohistorien i landskapet, men mer än så, den visar linhanteringens stora historiska och ekonomiska betydelse för hela Hälsingland.