Insamling och värdering av föremål

Insamlingen av föremål till samlingarna sker idag efter museets generella riktlinjer. Vi är alltid tacksamma för gåvoerbjudanden till museets samlingar men måste tyvärr tacka nej ibland. Att vi tackar nej kan bero på flera saker, exempelvis att föremålet inte har någon känd historia eller att vi redan har flera exemplar representerade i samlingarna.

Värdering

Hälsinglands Museum utför aldrig ekonomiska värderingar av objekt.