Start 1

En grupp människor i ett rum med inspelnings- och sändningsutrustning.