Haaken Gulleson
Foto: Peter Hoelstad / Hälsinglands Museum (Inventarienummer: HM9915)

Haaken Gulleson – Mästaren från Fläcka

Utställningen visar Hälsinglands rika arv av medeltida kyrkoskulptur. Haaken Gulleson var verksam under tidigt 1500-tal. Han titulerade sig själv målare och hans verk finns i flera landskap i södra Norrland, framför allt i Hälsingland, men de finns även i Norge.

Hans arbeten hör till de bästa och mest personliga från medeltiden. Utställningen ger en livfull bild av medeltidens tro och dess kyrkliga bildvärld. Den visar kyrklig skulptur från fyra århundraden av medeltiden. De flesta verk är från tidigt 1500-tal och från Haaken Gullesons verkstad. Det äldsta föremålet är ett krucifix från 1200-talet. Samtliga föremål kommer från Hälsinglands kyrkor och tillhör Hälsinglands Museums samlingar.