Näver

Näver är ett uråldrigt material för människans hantverk. Utställningen visar näverslöjd i en bred kontext, både historiskt och samtida med hantverkare som Karin Lundholm och Nils Blixt, men också med internationella deltagare. Ett samarbete mellan Hälsinglands Museum, Länskultur Gävleborg samt Hemslöjdsföreningarna i Gävleborgs län.