Av livet format

”Karin Amnå-Lindbergs konstnärskap berör de djupa livsfrågorna som vi alla bär inom oss. Med linet som material – ömsom grovt, ömsom blankt – uttrycker hon i väv och skulpturala objekt bilder det inte går att uttrycka i ord.”

I Gävlekonstnären Karin Amnå-Lindbergs textila bildvärld står kvinnors erfarenheter i centrum med ett starkt berörande formspråk. Samtidigt som den är djupt emotionell skärper den vår blick och hjälper oss att reflektera över och förstå omvärlden, allt stadigt förankrat i det textila arvet.

Karin Amnå-Lindberg har visat sina verk runt om i landet i ett stort antal utställningar och finns representerad i statliga, kommunala och sakrala samlingar.