Hjul och kugghjul av trä uppsatta på vägg i utställningen De brutna mönstren..
Utställningen De brutna mönstren
Foto: Bonny Sjöblom / Hälsinglands Museum

De brutna mönstren

Hälsinglands Museums textilutställning är en bred samhällsberättelse om textilens betydelse i Hälsingland. Den handlar om linets viktiga historia, om hantverk, hemslöjd och industri, om världshandel och kulturella influenser mellan länder, om kropp, makt och kläder.

Sal 1 introducerar med energins betydelse med stora vattenhjul och kugghjul. Montrarna berättar om tradition och modernitet i linhanteringens manufaktur, hantverk och industri.

Sal 2 handlar om nationella ideal och politik genom en av hemslöjdsrörelsens portalfigurer, Stina Rodenstam i Hudiksvall. Rodenstams insats handlade om striden för kvinnlig rösträtt, filantropi, hemslöjd och pedagogik.

Sal 3 låter textilen möta frågorna om makt, kropp, idéer och existens. En lång- film där människor klär på sig spelar huvudrollen. Den gestaltar identitet som växer ur kläder, åldrar, yrken, kön.

Ett idérum i sal 3 uppdateras ständigt med små, diskuterande utställningar.