Fönster mot Hälsingland

Gården / Resan / Festen

I tre filmer om Hälsingland har Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén förenat det dokumentära med det konstnärliga. Samlingsnamnet är Fönster mot Hälsingland, de tre enskilda filmerna är Gården, Resan och Festen. Gården fokuserar på världsarv Hälsingegårdar ur många olika perspektiv. Resan gestaltar problematiken om att stanna, flytta eller återvända till Hälsingland. Festen handlar om festkultur förr och nu, om vårt uråldriga behov av utlevelse utanför vardagen.