Tolstaskatten – Hälsinglands största silverskatt!

Hälsinglands museum erbjuder en visning av Hälsinglands största silverskatt.Ett gyllene tillfälle att levandegöra vikingatid och järnålder för Era elever.

Den silverskatt som bonden Abraham Svedberg fann på sin åker i byn Tolsta utanför Hudiksvall sommaren 1881 fortsätter att fascinera. Det visade sig vara den största silverskatten någonsin i Hälsingland, ja i hela Norrland, nästan ett helt kilo rent silver.

Skatten är från järnåldern, alltså ungefär tusen år gammal och består av kedjor, armringar, halsringar, fingerringar och spännen. Den är inlånad från Historiska museet.