Konsten att vara människa

Romerna har levt i Sverige i minst 500 år. Den äldsta skriftliga källan är Stockholms stads tänkeböcker från 1512. Romerna är en av Sveriges nationella minoriteter och romani chib är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk.

Romernas historia är en berättelse om förtryck och förföljelse. Lagar och myndigheter tvingade romer till ett ständigt kringresande liv. Det ledde till att varken romska barn eller vuxna fick möjlighet att lära sig läsa eller skriva. Rätt till skolgång och till en fast bostad fick romerna först 1959.

”Konsten att vara människa” är fyra livsberättelser, fyra historier om romsk identitet och andra identiteter. En liten skärva som vi vill bidra med i en större berättelse om förakt, förnedring och kamp för bättre villkor. Ofta dramatisk och upprörande, ibland lågmäld och osynlig.

Där finns fattigdomen. ”Vi hittar mycket mat i containrar utanför matbutiken.” (Mircea, 43)

Rasismen. ”Om Hitler hade vunnit hade jag inte suttit här i dag.” (Rosa, 87)

Skammen. ”Jag är dålig på att skriva och stavar ofta fel. Jag har skämts många gånger.” (Leif, 72)

Och det som förenar alla romer. ”Ja, vad ska jag säga. Det är nog respekt. Respekt för de äldre.” (Ami, 28)