Perspektiv

Fotografiutbildningen på Forsa Folkhögskola visar sina slutarbeten. Liksom bildens perspektiv förändras beroende på hur man placerar kameran, ändras ens perspektiv på världen efter en vars erfarenheter.