Carl Fredrik Reuterswärd – Till Einstein på 100-årsdagen

En utställning av målningar utförda på uppdrag av Sieverts kabel- verk. En symbolisk serie om relativitetsteorins centrala tanke. En vision av energier och partiklar i ett expanderande universum.