Interiörbild från Wallners textillager.

Wallners lager

Välstånd via postorder

Hälsinglands museum fick i början av 2016 ta emot arkivet efter firman ”Wallners helsingelinne-industri” vilken grundades som ett familje- företag av Ferdinand Wallner år 1910. Arkivhandlingarna och föremålen var så intressanta att de lätt kunde gestaltas i en utställning.

Firmans grundidé var att sälja hemvävda linnevaror via postorder och första lokalen låg i Wirkmanska gården på Storgatan i Hudiksvall. Mest känd blev dock ”Wallners lager”, stenhuset som tidigare varit läroverkets gymnastiklokal. I folkmun fortfarande kallad ”Wallnersgården”. Andra lokaler längs Storgatan ingick också i rörelsen.

Postorderförsäljningen växte, egna varumärken skapades och verksam- heten överlevde världskrigens varubrist. Verksamheten blomstrade med överkomliga priser och ett ständigt uppdaterat utbud. Utställningen visar en 1900-talshistoria om entreprenörsskap, lokal identitet och modernt välståndsbygge. Som pågick ända till 1976, när varuhus och lågpriskon- kurrens blev övermäktiga och firman avvecklades, i god tid för att undvika konkurs.