Två pilastrar med girland med fågel mellan.
Foto: Joel Bergroth / Hälsinglands Museum (Inventarienummer: HM2242)

Bland blomstrande kolonner och bibelord

I utställningen visas väggmåleri från två platser i Hälsingland: Kramsta i Järvsö och Mellanbyn i Idenor. Inland och kust, fem mil fågelvägen. Om väggfälten från Järvsö vet vi ganska lite, om dem från Idenor ganska mycket.

Väggmålningar har ofta bevarats genom bondesamhällets återbruk. Som isolering i trossbottnar, som underlag till nya målningar, som tätning i väggar. De samlingar vi har idag är bara smulor av vad som en gång funnits. Säkert väntar fortfarande många bonader i mörka trossbottnar och andra ställen på att i en avlägsen framtid åter få se dagens ljus.

Det interiöra väggmåleriet i regionen tillhör ett område där det återstår mycket forskning och nya upptäckter. Vi vet att mängder gått förlorat under historien, men vi vet också att fynden här i Hälsingland är många, jämfört med andra platser i Sverige.

Två platser i Hälsingland presenterar sitt väggmåleri. Kramsta i Järvsö och Mellanbyn i Idenor. Fem mil fågelvägen, men märkliga likheter i stil och färger. Fantasirika målningar där bibelord inramar blomsterdrottningen Flora, Moses tar emot bud ordens stentavlor och lejonet har människoansikte och blommig svanstipp.

Vernissage – fredag 8 mars, kl 14.00. Välkomna!

Utställningen invigs av Joel Bergroth, antikvarie vid Hälsinglands museum.

Gå vidare till Bland blomstrande kolonner och bibelord