Vidja (2019), Ylva Ceder

Ylva Ceder – Ängder

Hälsinglands museum presenterar nu en serie nya verk av Ylva Ceder som nyligen visade utställningen Confluence på museet. Serien heter ”Ängder” och består av fem stora målningar som gestaltar ett brandhärjat landskap, svart jord och svartnade trädstammar. Ett tyst landskap som förbereder sig att återfödas med liv.

Ylva Ceder utför sina målningar på björkpannå och här har hon arbetat med en gasbrännare och låtit elementet eld självt delta i utformningen av de verk som skildrar eldens energi och omvandlande kraft. Vår tids pågående klimatförändringar tar steget in i samtidskonsten.

Ylva Ceders målningar förflyttar betraktaren till ett landskap som härjats av brand. Känn värmen som stiger upp ur jorden. Upplev doften av förkolnat trä. Målarpenseln har bytts ut mot en gasbrännare.

Anmälan: reception@halsinglandsmuseum.se eller 0650-196 01 senast dagen innan.

Kostnad: 80:-

Gå vidare till Ylva Ceder – Ängder

Ylva Ceder nya svit »Ängder« arbetar med subtila medel för ett starkt budskap; hur klimatförändringarna drabbar oss alla.

»Ängder« består av fem stora målningar som visar ett landskap, skadat av brand. De brända trädstammarna skjuter upp som spjut ur marken. Målningarna är utförda på björkpannå med eldslågan från en gasolbrännare.

Klimatförändringarna tar steget in i samtidskonsten.

Vernissage – torsdag 11 juli kl 13.00. Välkommen!

Gå vidare till Ylva Ceder – Ängder