Hoppa till innehåll

Yttrandefrihetens gränser

Det kallas för yttrandefrihet. Du tar den för given.

Demokrati bygger på fria röster och samtal. När vi är fria att säga vad vi vill är det lätt att ta yttrandefriheten för given.

Men yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad händer om samtalen tystnar?

För att demokrati ska fungera måste vi lyssna även till det vi inte gillar. Utställningen ”Yttrandefrihetens gränser” handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som uppstår när det sker.

Utifrån historiska exempel, dilemmafrågor och VR-upplevelser får besökarna reflektera och samtala med varandra.

Vart tycker du gränsen går för vilka åsikter som får uttalas?

Finns det sådant du tänker men inte vågar säga?

Utställningen är producerad av Forum för levande historia.

Publiceringsdatum

  • Publicerad

Samarbeten, sponsorer eller partners

  • Forum för levande historia
  • Hälsinglands Museum