Ett torg med ett fåtal människor.

Torget

Gytter av trähus och ständiga bränder. Det var Norrlandsstädernas öde fram till förra århundradet. Bilden visar Hudiksvalls viktigaste torg före den stora branden 1879. Platsen där de verkligt förnäme hade sina bostäder. Nordvästra hörnet av Stora torget eller Rådhustorget.

Ett ställe som ingen kan uppleva i dagens Hudiksvall, ingen kan heller berätta från den tiden, allt är glömska. Till vänster källarmästare Mohléns hus, i mitten grosshandlare Signeuls hus där borgmästare Schmidt bebodde den övre våningen. Var låg nu detta torg? Jo, rakt ovanför klockstapeln i nuvarande Rådhusparken, rakt framför Folkets hus. Där fanns då också stadens Rådhus, vilket förklarar parknamnet av idag.

Den gata som mynnade ut på torget var Stora kyrkogatan. Den hade sin början uppe vid kyrkans stigport och var något av stadens huvudstråk. Diagonalt mot dagens gatunät gick den med en backe ner mot torget. Idag finns en mycket kort stump, en gångväg nedom kyrkan, bevarad av denna gata. Stadens kanske kortaste gata ståtar med stort namn från förr, Lilla kyrkogatan är faktiskt betydligt längre.

Den bristfälliga tekniken gör bilden än mer ålderdomlig. Svarta, halvt otydliga figurer rör sig anonymt och oåtkomligt genom historiens dunkel för etthundratrettio år sedan.