Lärande

Pedagogisk verksamhet på Hälsinglands museum

Hälsinglands Museum är ett regionalt museum som har i uppdrag att verka i hela Gävleborgs län. Ett museum har unika möjligheter att använda föremål och den kreativitet som miljön erbjuder. Vi tillåts utforska, förmedla kunskap, utmana invanda föreställningar och ställa frågor. Att besöka en utställning är ofta ett spännande och lärorikt komplement till undervisningen.

Ett viktigt och roligt uppdrag är att samarbeta med elever och lärare – både via utställningar och annan pedagogisk verksamhet. I visningarna blandas kunskapsförmedling och berättande med gemensamma diskussioner, problemlösning och/eller dramapedagogik. Flera av skolans kärnämnen – religion, historia, samhällskunskap, språk, bild och geografi – omfattas. Museet erbjuder pedagogiska visningar för unga i alla åldrar.

Vi har program till museets permanenta och tillfälliga utställningar. Har skolan egna önskemål kan vi förbereda en visning som passar just din klass eller grupp. Utställningar, samlingar, film och andra medier erbjuder många intressanta teman att arbeta med.

Under respektive skolprogram hittar ni information om visningsupplägg, målgrupp och kopplingar till skolans läroplaner. Där finns också kontaktuppgifter till ansvarig museipedagog.

Pedagogiska visningar är kostnadsfria för skolor i Gävleborgs län. För skolor som ligger utanför Hudiksvalls närområde kan resurser och tidsåtgång för att besöka oss däremot innebära en svårighet. Vissa av utställningarna erbjuds därför i digital form och kan användas direkt på skolan. Mer information om digitala visningar finns under respektive skolprogram.

Museipedagoger