Styrelse

Styrelseledamöter 2019-2022

Hudiksvalls kommun

Ordinarie ledamöter

Ann-Margret Knapp (S)
Kerstin Karlsson (M)
Johan Ringmar (C)
Alf Norberg (V)

Ersättare

Per Svedberg (S)
Hilja Lodén (M)
Ingrid Bryntse (C)
Hans B Johansson (V)

Region Gävleborg

Ordinarie ledamöter

Per Helgesson (S)
Linda Elgestad (M)
Ulla G Jonsson (MP)

Ersättare

Xenia Hildén (S)
Gunnar Grenholm (C)
Åsa Malmström (L)

Revisor

Vakant