Hjul och kugghjul av trä uppsatta på vägg i utställningen De brutna mönstren..
Utställningen De brutna mönstren
Foto: Bonny Sjöblom / Hälsinglands Museum

Jobb och praktik

Jobba på Hälsinglands museum

Museet söker inga nya medarbetare.

Praktik och verksamhetsförlagd utbildning

Vad gäller praktikplatser och verksamhetsförlagd utbildning har vi tyvärr begränsade möjligheter. Studerar du en musei-, arkiv- eller på annat vis kulturarvsinriktad utbildning på högskolenivå, var inte rädd för att höra av dig då museet periodvis kan ha möjlighet att ta emot praktikanter.