Ett hus med plåttak och träfasad. Framför huset sitter fem personer.

Ett eget hem

Så lämpligt att denna bild är i färg. Åtminstone färglagd, taket i rött, träd i grönt. Man gjorde så på 1950-talet, piffade upp det svart-vita med färg. Det passar bra till ett foto som visar det nya välståndets präktiga hus och ordentliga människor. Världskriget är slut, det stora uppbygget pågår. I Sverige växer bruttonationalprodukten med ungefär 4% varje år under detta decennium. Nästan alla har arbete och den materiella standarden ökar. Egentligen borde det stå en Volvo PV framför huset också. Och inne i köket bör ett nytt kylskåp stå, Electrolux.

Kanske är det här en bild av det som kallas den svenska modellen. Arbetsfred mellan fackföreningar och arbetsgivare, breda reformer för trygghet, med barnbidrag, semester och ordentlig pension. De två årtiondena efter andra världskriget brukar kallas välfärdens skördetid. Sveriges gamla näringar, som jordbruket och fisket, blev obetydliga, städerna och industrin växte starkt. Några sår av andra världskriget behövde heller inte läkas, desto mer kunde varor exporteras till dem som måste läka och laga. Rikedomen fördelades ganska jämnt och vardagslivet blev inte längre en daglig kamp. Mera av en daglig trygghet.

En del av familjen sitter på cykelstället i trä. Det är av tidstypisk modell, troligen tillverkat i skolans träslöjd. Inte alla gamla dygder och färdigheter är glömda, än finns det plats för det hemsnickrade.