Planscher föreställande musikartister ovanpå väggmålningar.

Idol på bondevägg

Av omistligt värde för mänskligheten. Det kan de målade väggbonaderna i hälsingegårdar komma att bli. Om Unesco så beslutar blir det verklighet nästa år, då världsarvet kommer upp till beslut. Detta stora värde skymtar här bakom helt andra värden.

Andra bilder har helt sonika nålats upp på det som kanske blir av universell betydelse. Nya bilder alltså, på bondeväggen i Ersk-Ers i Grängsbo, Alfta. Helt säkert rivna och klippta ur Bildjournalen, Bildis, ungdomstidningen från sextiotalet med de stora utviken av idoler. Idolerna är Paul McCartney, Ricky Nelson, Georg Harrison och Cilla Black. Och därunder Jerry and the Pacemakers samt Shadows med Cliff Richard, svärmorsdrömmen som tycks ha evigt liv, rent biologiskt.

Vem som målat de underliggande bilderna mellan ståtliga kolonner har jag ingen aning om. Men en lika ståtlig anordning för att spela popstjärnornas EP-skivor står framför, radiogrammofon benämnd. De nya bilderna gör som vanligt, tar det mesta av utrymmet från de gamla. För många ungdomsgenerationer är namnen här ovan sinnebilden av omistliga värden, självklart universella.

Oblygt samsas de två kulturarven på bondens vägg, men bestämt blev nästa generation någonting annat än bönder och byggde sig väggar av annat slag. Och historien själv gör som vanligt, går i helt andra tankar.