En gruppbild framför en kyrka.

Det osannolika Hälsingland

Vill man gissa årtal, då tänker man ”runt 1910” om detta fotografi. Ja, ni ser hattmode och liknande. Prästmode också, så där ser ingen luthersk präst ut. Det är alltså en katolsk präst och en grupp människor utanför Jesu Hjärtas kapell i Sörforsa, Hälsingland. Lite efterforskningar ger sedan besked att här invigs kapellet av katolske biskopen Albert Bitter år 1909.

Drygt tio år senare återfinns samme präst i Persien, som ärkebiskop i Sultania. Det sistnämnda är ganska märkligt, men märkligt är också att denna plats i Hälsingland får sin mest kunniga arbetskraft från industrier i Böhmen, kvinnor som vet att sköta spinneriets maskiner. Och att tre bönder från trakten en gång grundat industrin, aktiebolaget, som bland annat fick finansiering med engelska pengar och att direktören blev en stockholmare Leman. Av judisk börd.

Världen är märklig och håller samman, Leman bygger en mönsterindustri och värnar om sitt folk, men tycker inte om fackföreningar. Dock har Holma-Hälsingland, för så heter företaget, både dagis (barnkrubba), fritidsgård och särskilda bostäder för unga mödrar. Men facket får hålla sina första möten ute på en åker, som så ofta.

Och många av de invandrade arbetarna är katoliker och så bygger tre snickare från Forsa kapellet 1909, ritningen imiterar kejsarinnan Elisabeths alpkapell i Österrike. Tillgängligt på ett vykort. Så mycket naturligare att maken i huset, kejsar Franz Josef av Österrike-Ungern skänker pengar. Liksom dåvarande påven, Pius nånting.

I detta landskap Hälsingland med sina stora allmogetraditioner, stolta träslott, lutherska bönder och bönhus är allting, som synes, egentligen ganska osannolikt.