Hoppa till innehåll

Grundstötning

Bildens meningar

Den 13 november 1911 kunde tidningen Hudiksvalls Nyheter meddela att hamnen i staden var fullständigt isfri. Vad hjälpte det ångfartyget Bard som här brutalt ställt sig på grund med stäven pekande i luften och aktern under vatten? Texten på fotografiets baksida återger vad som hänt: S/S Bard av Stockholm, grundstött å Skvolpen Agö, kl 03 den 14.12 1911 i tätt dis. På väg i kollast fr Sthlm t Iggesund. Sjunken den 30.1 1912 i svår NO storm.

Dagens kartor säger ”Skvalpen”, en snart landfast holme öster om Agön och norr om fyrplatsen. I bruksorten Iggesund skulle kolen lossas och fartyget lastas med 450 ton järn, det är ännu långt till järnbrukets nedstängning 1953. Snabbt nog, två dagar senare, rapporterade tidningen att fartyget befann sig i ett ”farligt läge, besättningen ilandsattes omedelbart”. Neptunbärgarna Helios och Dilja anlände efter några dygn. Förgäves får man tro.

Bard, tidigare Baltica, tillhörde rederibolaget Svecia och fördes av kapten N Svensson. Det var på 938 registerton. Byggt i Sunderland, England med en maskin på 480 hk. Vad dessa tekniska uppgifter mer exakt betyder vet jag inte.

Dock säger oss bilden något annat. Den totala hjälplösheten i modern teknologi som hamnar på fel ställe. En sinnebild för vårt samhälles sårbarhet. Detta att vi faktiskt kan gå på grund, även om vi försökt navigera både rätt och riktigt med fyrljuset strax intill.

Jan-Olov Nyström

Publiceringsdatum

  • Publicerad