Tre kvinnor tvättar kläder från en brygga. I bakgrunden har en bilfärja dockat och fordonen kör av.

Bildens rörelser

Ordet ’stillbild’ används inte längre, kanske för att den rörliga bilden blivit så självklar vardag. Och klokare sett är denna Mickelssons bild heller ingen stillbild; vi ser ju dess olika rörelser så tydligt.

Och inte bara den stundliga, att bilen kör mot land och att tvättbryggan skjutits ut i vattnet. Utan den djupare liggande, den som alltid gör historien till en sån fantastisk plats att vistas i; vi ser händelsen när förfluten tid och framtid möts i en tillfällighet, i några sekunders verklighet. Volvo PV och Scania Vabis, det motoriserade samhällets svenskaste representanter rullar av från färjan medan kvinnorna ägnar sig åt uråldrigheten. När de sköljer tvätt i det väldigt stora vattukar som faktiskt är Storsjön i Jämtland. Som kvinnor alltid har.

Nej, det är ingen stillbild, det är vi själva som håller oss stilla medan hela föreställningen rör sig bort från oss; det är den tredje rörelsen i bilden. In i glömskan.

Förutom denna historiefilosofi i fotografiet kan vi notera att även bryggan har hjul, som en slags modernisering av det alltid lika krävande tvättarbetet. Och att mopeden på färjan fulländar bilden av 1950-talet. Samma moderna väg, tre olika slags fortskaffningsmedel.

Än en gång har vi hamnat utanför Hälsingland. Hilding Mickelsson, den mångsidige fotografen, har antecknat ”Från Martins o min Indalsälvsresa 1958. Vid Rödösundet. Färjan o bilar + alla tre gummorna, 6/8 1958”. Martin hette Holm i efternamn och var också fotograf, bördig från Kyrkbyn i Mo, men verksam i Stockholm mest. De delade estetisk blick och ibland uppdrag.