Ett antal personer som står vid väg

Bilvurpa med följder

Så många herrockar och en enda kvinna bland dem; en bild av samhällslivet förvisso, dess förödande ojämlikhet. Hon befinner sig längst in i bilden och bredvid henne står en veritabel jätte, även han i rock, en av sexton herrar, de flesta i detta yviga ytterplagg.

Dessa män och deras förströdda tittande åt olika håll gör att man förvillas även som sentida betraktare, kan bilden alls bära någon mening? Eller finns allt i hennes blick, hon som i fonden tittar längs den långa raden av historiens allvarliga maskuliner bort mot fotografen och oss nutida åskådare? Placeringen intill jätten, som är anonym, liksom kvinnan, liksom fotografen.

De var alla verksamma den 9 oktober 1956. Landsfiskal, advokat och så nämndemännen. En samhällelig förrättning när Norra Hälsinglands häradsrätt samlades en höstdag i Hassela för att avgöra ett ”knivigt” fall, en invecklad ”bilvurpa”, längs grusvägen i Kallbäck. Fyra unga män på bråttom hemväg under midsommarpermis och ett pågående vägbygge med sprängsten är en dålig kombination. Åtminstone om man tänker säkerhet. Vem bar skulden? Var sprängarbasen ovarsam, eller bilföraren som vurpade flera ”saltomortaler” innan allt lade sig till rätta vid sidan av vägen. Endast lättare personskador. Dom utlovades till 22 oktober.

Inne i bilden tänker man ”männens värld”, men i texten (Hudiksvalls Nyheter) tänker man på ordens patinering sedan 1950-talet: permis, knivigt, vurpa, landsfiskal. Landfiskal låter som folklustspel och bilvurpa är nog ett ord med visst skyddsbehov. Det är belagt först 1933, var ungefär jämnårigt med de voltande ynglingarna och Svensk Ordbok är underbart exakt när den avgränsar: ”vurpa, omkullkörning ofta med åtföljande (antydan till) rotation, jfr volt, kullerbytta”. Ordets historia går tillbaks på det dialektala ’vurpa, varpa’ i betydelsen ’kasta’.

Ja, det var väl ungefär allt, förutom klangen förstås. Klangen av femtiotal, hörbart endast för dem som förmår uppfatta historiens lättare ackord.