Foto: Västergötlands Museum

Alma Persson och rösträtten

Så här såg demokratins folkrörelsemänniska ut. Alltså ungefär som alla andra vid den tiden. Ateljéfotograferad, stående i halv profil, en ung kvinna bland miljoner andra.  Anonymiteten är stor bland dessa gamla porträtt, anonymiteten är också ofta stor kring alla dessa enträgna upplysningsmänniskor som en gång såg till att demokratin blev allas uppdrag, faktiskt även den halva av mänskligheten som kvinnorna utgör.

Men Alma Persson är också en individ. En folkskollärarinna som har betydelse för framtiden, sig egen och vår. Hon föddes 1860 i skånska Allerum, den ort som någon skrivit in med darrhänt skrift på bilden. Och Alma Persson är så pass uppmärksammad att hon återfinns på Wikipedia, där får vi veta att föräldrarna var en skomakare Per och hans hustru barnmorskan Else. Bildningsgången gick över seminariet i Skara till tjänster i Mariestad, Lidköping och slutligen till Hudiksvall dit hon anlände 1889. Ingenting ovanligt i detta, lärarinnan var en av de stora yrkena för den första generationens utbildade kvinnor.

Hennes Wikipediabetydelse finns i några andra rader, nästan lika torra: ”Hon var politiskt aktiv, dels inom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR), där hon representerade hudiksvallsföreningen i centralstyrelsen dels i lokalpolitiken, där hon var stadsfullmäktig för det frisinnade partiet samt medlem av Hudiksvalls skolråd och fattigvårdsstyrelse. År 1911 var hon sekreterare i hudiksvallsföreningen av LFKPR och år 1912 var hon också ordförande där.”

LKPR var kvinnornas organisation för rösträtt och fullt medborgarskap. Det var en av de viktigaste demokratiska rörelserna i det tidiga 1900-talets Sverige, idag sorgligt okänd. 1913 samlar de in hundratusentals namn för kvinnans rösträtt, de uppvaktar de förstockade högerregeringarna gång på gång, de genomför möten, möten, möten. I Gävleborg finns de från Gävle till Los, från landshövdingeresidenset till skogsarbetarsamhället, från högreståndskvinnorna till arbetarklassen.

Alma Persson är aktivist, men det ordet brukade hon knappast, hon såg sig som medborgare, den som bär samhällsansvaret med sin kunskap och sin plikt. Vid Gävleborgsförbundets 5:e årsmöte i Bollnäs 1913 talade hon offentligt under rubriken ”Hvad vinna kvinnorna genom rösträtten?”. Därefter visades skioptikonbilder från Ungern med föredrag.

Det är typisk folkrörelse: bildning, diskussion, tålamod, klokhet. Om ni inte känner igen er i nutida politik är det bara historiens gång. Politik bedrivs inte på det sättet längre. Kanske är det också därför den är både svag och hotad, rent avskaffad på sina håll.

1955 avlider Alma Persson. 95 år gammal och med Sveriges demokratisering i minnet.