Foto: Hilding Mickelsson / Hälsinglands Museum (Inventarienummer: HMM99193)

Från den gamla planeten

Har den kalla stenen fallit än? Enligt de gamla tecknen skulle det ske flera gånger på hösten men vem bryr sig längre om tecken som inte stämmer? Sist skulle det ske på Lovisanatten, eller om det nu var Bartolomeus i slutet av augusti. Folktro är ju ofta mer svävande än exakt.

Nu är folktron inte alls. Inte heller de lärda etnologernas böcker om skrock och varsel – rakt ingenting när själva naturen ställt sig på ända och vintern är något som börjar i januari i Norrland. Om ens då.

Så har ni aldrig hört talas om några kalla stenar som föll och förde med sig frost och förstörda skördar då är det helt i sin ordning, det är mer uppdaterat. I södra Sverige kunde även en varm sten falla, det var om våren när Pedri Cathedra eller Peder Katt den 22 februari slängde den första heta stenen i vattnet, då började isen frätas sönder, uppifrån och underifrån. Några varma stenar från Norrland omtalas icke.

Urgammal folktro, avlagd etnologisk baskunskap. Oanvändbart. Frosten kommer inte, skörden klarar sig, möjligen hotar torkan den, och nöden står inte för en enda dörr här i landet. Bondepraktikan har absolut ingenting att säga om klimatförändringarna. Inte torka, inte översvämningar, koldioxidhalt eller bränder.

Hilding Mickelsson har tagit fotografiet förstås. Kanske är han som bäst här, med sin förening av humor och estetik och lite dämpad hembygdskänsla. När bilden togs befann han sig på föreläsningsturné i Jämtland, han gjorde otaliga sådana, pratade till sina bilder, härmade fåglar, drog massor av åhörare. Nu är det februari 1955, bussen står i snö i Hammerdal den 19:e. Riktig snö, höga drivor, stor vinter, den kalla stenen föll för länge sen.

Söndag den 31 oktober öppnar det stora klimatmötet Cop26 i Glasgow. Mer än 190 världsledare samlas i Skottland för att diskutera planetens framtid och klimatets oundviklighet. För att utfärda nya tecken, säkrare än de kalla stenarna. Något vi kan hålla oss till så att inte allt går förlorat.

Men här, bara en vackert exotisk bild av Hilding Mickelsson, ett fotografi från den gamla planeten.