Hälsinglands Museum (Inventarienummer: HMB6699)

Rösträtt åt alla?

Det demokratiska systemet är ingen självklarhet. Principen om en människa – en röst var helt revolutionär när den lanserades, och förresten gällde den då som ”en man – en röst”. Inte nödvändigtvis en kvinna. Tror att det var Churchill som muttrade att demokrati är den sämsta styrelseformen, bortsett från alla andra. Som gammal imperialist borde han ju veta.

Nu i september 2021 rullar jubileumsprogrammen om kvinnlig rösträtt igång. En stor demokratireform, rösträtten allmän och lika 1921. Jo, men om de olika begränsningarna kan man säga en del. Alla fick ju inte rösträtt. Den som straffats för allvarligare brottslighet fick rösta först 1937, den som var beroende av fattighjälp 1945 och den som var satt under förmyndare så sent som 1989.

I vissa amerikanska delstater ivrar idag republikaner för att försvåra för svarta att rösta. Och i samma parti finns förslag om att flerbarnsfamiljer ska ha utökad rösträtt. För att klämma åt den ”barnlösa vänstern” bland demokraterna. Vansinnigt? Tja, svensk höger ansåg en gång att kvinnor vore olämpliga att rösta eftersom de då skulle missköta sin familj. Eller för att de var så känslomässiga. Att begränsa rösträtten är maktutövande, men odemokratiskt sådant.

Bilden visar Bollnäs ålderdomshem eller fattighus. Det som kallades ”slottet i dalen” efter en romantitel av Åke Wassing. Han hade vuxit upp där tillsammans med sin far som säkerligen inte hade rösträtt. I åtta år levde Åke på denna institution där ”dårarna” förvarades i källarens celler, strax bredvid lusugnen som förintade klädlössen. Tre våningar högre upp delade gossen rum med tre åldringar.

Fattighusen var ett slags försörjningsinrättningar. Höhässjan står ju mitt i bilden. På landsbygden var det ofta en större bondgård som köptes in, jorden följde med och man drev jordbruket vidare, kor, hästar, potatis och hö. De fattigaste fattiga fick bo där, regin var ofta hård, straffande.

De som kallades fattighjon var inte medborgare, de saknade dennes rättigheter. Tänk alltså efter en stund, vilka står idag utanför medborgarskapet? Vilka är deras rättigheter?

Demokrati kan processas i olika riktningar, rättigheter är eviga endast i tanken. I praktiken, oavsett om det är 1921 eller 2021, kan de avskaffas i det komplicerade spel som kallas samhälle.