En skolklass undervisas av en magister i ett klassrum i Glösbo 1956.

Inbjudan till fortbildning för lärare

Kan en individ handla i enlighet med sin religion? Är frågor som rör religion aktuella idag, eller tillhör de en svunnen tid? Bör de som beviljats asyl i Sverige vara tacksamma, eller ska asylrätten ses som en självklar mänsklig rättighet? Hur gestaltas religiös och etnisk mångfald i filmens värld? Vilka attityder fanns till flyktingar i Sverige 1944?

Hälsinglands museum har arbetat fram ett pedagogiskt material om religion, flykt, identitet och representation. Vi bjuder nu in till fortbildning för lärare kring materialet. Syftet är att du som lärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap ska få god inblick i materialets innehåll och att vi tillsammans ska ha ämnesdidaktiska diskussioner om hur materialet bäst används i klassrummet.

Fortbildningen arrangeras vid följande tre tillfällen (du deltar vid ett tillfälle):

  • Tisdag den 2 maj 2017, 15.00 – 17.00, Hälsinglands museum, Hudiksvall
  • Onsdagen den 3 maj 2017, 15.00 – 17.00, Hälsingegymnasiet, Bollnäs

Om materialet

Materialet är indelat i tre teman: att fly, religion och tro, och identitet och representation. Uppgifterna utgår från historiska och samtida händelser och personer och ifrån populärkulturen. Diskussions- och samtalsövningar blandas med läs-, skriv- och fördjupningsuppgifter.

Materialet kan användas av elever i årskurs 9, gymnasium, SFI och vuxenutbildning och knyter an till skolans läroplaner i historia, religionskunskap och samhällskunskap. Materialet syftar till att öka elevernas kunskaper om och förmåga att kritiskt reflektera kring historiska och samtida händelser och att relatera dem till större sammanhang. Uppgifterna är utformade för att träna elevernas förmåga att söka information och att förhålla sig källkritiskt till den, att analysera komplexa sammanhang och att väga motstridiga argument.

Fortbildningen är kostnadsfri för lärare. Anmälan mailas till maria.lindqvist@hudiksvall.se

Välkommen!