Alice Bah Kuhnke framför museets Forsaskåp

Alice Bah Kuhnke på besök

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besökte Hälsinglands museum och Hudiksvall på tisdagen.

Hälsinglands museum redogjorde för aktuella projekt och planer och vi hann även med en guidning genom museets olika utställningar. Det blev ett intensivt och innehållsrikt möte där samtalen bl.a. handlade om museets demokratiska och kulturella grunduppdrag. Den nya museilagen garanterar ju museernas oberoende och fria ställning, en ställning som är hotad på många håll i Europa just nu. Vi fick också tillfälle att redogöra för våra olika projekt, alltifrån vårt arbete som rör integration och nationella minoriteter till projekten runt de kyrkliga kulturarven, men även museets samarbete med universitet och högskolor samt digitaliseringen av samlingar och arkiv.