Galleri Näcken

Arkiv från Galleri Näcken

Galleriet drevs som en förening och ordnade varje år ett tiotal utställningar som presenterade en mängd konstnärer och konsthantverkare. Verksamheten omfattade även diktuppläsningar, jazz, samtal och liknande ”sceniska” aktiviteter. Man samarbetade med andra, liknande gallerier, bl.a. Galleri 1 i Uppsala. Som galleri var Näcken inte utpräglat politiskt, stadgarna angav allmänna mål om kvalitet och seriös konstverksamhet, men tidsandan visade sig tydligt i utställningar ägnade åt kärnkraftsfrågan, miljön och mänskliga rättigheter. Näcken blev en bas för en eller två generationers konstnärer i Hälsingland och en lika självklar som viktig kontaktyta gentemot publiken.

Galleriet bildades 1979 och lades ned 2010. Museet har förvärvat Näckens arkiv som nu kommer att ordnas upp. En viktig historisk dokumentation över konstlivet i kommunen görs därmed tillgänglig.