Ett av Rosa Taikons smycken hängd på timmervägg.
Foto: Rosa Taikon / Hälsinglands Museum

Rosa Taikons smyckeskonst till Hälsinglands museum

Rosa Taikon var en av Sveriges främsta silversmedskonstnärer med ett unikt uttryck som förenade romsk tradition med en djärv modernism. Hon var också en klok samhällsdebattör och en uthållig förkämpe för romernas rättigheter. Efter hennes bortgång 2017 fick Hälsinglands museum ett erbjudande att ta emot en donation av delar av hennes verkstad med skisser, bildmaterial, verktyg och annan utrustning. Något som vi med glädje tackade ja till. Med detta som grund förbereder vi en utställning om Rosa Taikons konst och liv.

Till att börja med kommer en dokumentation att genomföras där materialet digitaliseras och systematiseras. Museet har nu beviljats projektbidrag för detta arbete från Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) samt från Statens Kulturråd.

Dokumentationen sker i samarbete med professor Christina Zetterlund vid Konstfack och Rosa Taikons syskonbarn Angelica Ström.