Hoppa till innehåll

Hilding Mickelsson – mästerfotografen

Fotografen Hilding Mickelsson skulle i år ha fyllt hundra år. Jubileumsboken som presenterar hans liv och verksamhet är nu klar. Boken ges ut av Hälsinglands museum i samarbete med Rengsjö hembygdsförening och Hilding Mickelsson-sällskapet. Bildurvalet har gjorts från en samling på ungefär 150 000 fotografier och ger en livaktig, ljus och bred bild av hans motivvärld. Mickelsson var en del av en samtida stark dokumentärtradition men hade också en omisskännlig lokal särprägel, det är en av modernismens paradoxer, att den så ofta uppträder hand i hand med traditionen.

Alltså såg han miljöförstöringen med samma klara blick som han såg slåtterlandskapets linjespel eller slagugglans anfallslopp. Det som möjligen överraskar är Mickelssons humor, den fanns m.a.o. inte enbart i hans bejublade föreläsningar utan även i hans bilder.

Gunilla Kindstrand har varit redaktör, hennes intervjuer ger olika pusselbilder till helhetsporträttet av Hilding Mickelsson.

Boksläpp på Rengsjöfesten, söndag 14 juli 2019 i Västerby hembygdsgård, kl. 13 – 16.

Publiceringsdatum

  • Publicerad

Samarbeten, sponsorer eller partners

  • Hälsinglands Museum
  • Hilding Mickelsson-sällskapet
  • Rengsjö Hembygdsförening